เอกสาร python มัธยม: ตอนที่ 3 เต่าสร้างโลก

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่ 3 เต่าสร้างโลก

เอกสารนี้เป็นการให้นักเรียนได้ลองสร้างโลกตามจินตนการของตนเองด้วย python turtle ครับ หลังจากที่เรียนรู้การวาด การใช้สี การใช้ loop และฟังก์ชันมาแล้ว กิจกรรมนี้จะได้นำความรู้ทั้งหมดมาสร้างเป็นโลกของตนเอง

3-เต่าสร้างโลก

You may also like...