4.5 ขอบเขตของตัวแปร


นักเรียนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมได้จากที่นี่ครับ

#python 4-5 #coding here
use: variable


นักเรียนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมได้จากที่นี่ครับ

#python 4-4 #coding here
use: variable