3.3 คำสั่ง break


ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมข้างต้น

#python 3-3 #coding here