2.2 นิพจน์และตัวดำเนินการ

ไม่เชื่อลองเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการทำงานได้เลยครับ

#python 2-2 #example 2**(2**3) #you can test coding here

ลองใช้เครื่องมือนิพจน์เปรียบเทียบกันได้เลยครับ

#python 2-2 a = 20 b = 30 c = 40 a == c #you can test coding here

ลองใช้เครื่องมือนิพจน์ตรรกะกันได้เลยครับ

#python 2-2 a = 20 b = 30 c = 40 a < c or b > c #you can test coding here

#python 2-2 #you can test coding here