3.4 คำสั่ง continue


ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมข้างต้น

#python 3-4 #coding here