2.5 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้จากที่นี่ครับ

#python 2-5 #example import math x = math.sqrt(9) print(x) #you can test coding here

การทำงานของโปรแกรม