ข้อสอบกลางภาค: ไพทอน [รถไฟฟ้ามาหานะเธอ] และแนวคำตอบ

ข้อสอบกลางภาคข้อนี้ ต้องการวัดความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นลำดับ และการใช้ operator ในภาษาไพทอนครับ

โดยโจทย์รถไฟฟ้ามาหานะเธอ เรื่องราวก็มีอยู่ว่า…

สถานีรถไฟฟ้าประเทศหนึ่ง มีตู้สำหรับให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าซื้อบัตรได้อัตโนมัติ โดยเลือกสถานีปลายทางที่ต้องการลง และระบบจะบอกราคาค่าโดยสารที่ต้องจ่าย
โดยผู้ซื้อบัตรจะต้องจ่ายเงินให้มากกว่าสถานีปลายทางที่ต้องการลง(บังคับ) จากนั้นตู้จำหน่ายบัตรจะจ่ายบัตรและเงินทอนให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าเป็นเหรียญทั้งหมด โดยเหรียญที่ทอนจะมีเหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาทเท่านั้น และจะทอนเหรียญที่มีมูลค่าสูงสุดก่อน

จงเขียนโปรแกรมสำหรับตู้จ่ายบัตรโดยสาร โดยระบบค่าโดยสารที่ต้องจ่าย และจำนวนเงินที่จ่ายเข้าระบบ(ต้องมากกว่าค่าโดยสาร) โดยจำนวนเงินทั้งหมดเป็นเลขจำนวนเต็ม
จากนั้นให้โปรแกรมบอกจำนวนเหรียญต่างๆ ที่ต้องทอนให้ผู้ซื้อบัตรโดยสาร โดยมีตัวอย่างการแสดงผลดังต่อไปนี้

ลองมาเขียนโปรแกรมกันได้ที่นี่เลย https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/4das5gknor/

แนวคำตอบ https://replit.com/@krunattapon/rthaiffaamaahaanaeth1#main.py

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *