การตัดสินใจ – โปรแกรมแบบทางเลือก (if-else)

ระบบคอมพิวเตอร์มีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่เรียกว่า sequential ซึ่งบางครั้งโปรแกรมอาจจะต้องตัดสินใจเลือกดำเนินการทางใดทางหนึ่ง การตัดสินใจนี้ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถและถูกทำไปใช้ในการทำงานที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับเราในชีวิตประจำวันครับ โดยการพัฒนาเป็นระบบต่าง ๆ เช่น ระบบกดเจลอัตโนมัติ ระบบประตูอัตโนมัติ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เป็นต้น
สำหรับภาษาไพทอนแล้ว การทำให้โปรแกรมตัดสินใจได้นั้นสามารถใช้คำสั่ง if-else เช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ดีคือการหาค่าความจริงในเรื่องตรรกศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง
เอกสารโปรแกรมแบบ Selection ด้วยภาษาไพทอน 

You may also like...