เอกสาร python มัธยม: ตอนที่ 5 ตัวดำเนินการและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่ 5 ตัวดำเนินการและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

ในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของตัวดำเนินการกันครับ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมทุกภาษาแน่นอน พร้อมทั้งเรื่องฟังก์ชัน โดยในคร้งนี้เราจะมาดูฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ภาษาไพทอนเตรียมไว้ให้ครับ ตามเอกสารที่แนบมานี้เลย

5-ตัวดำเนินการและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ไพทอน

You may also like...