Category: บทความไพทอน

พีทากอรัส (เรียนรู้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์)

วันนี้เรามารู้จักฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในภาษาไพทอน และการประยุกต์ใช้กันครับ ด้วยการเขียนโปรแกรมง่าย ๆ โปรแกรมพีทากอรัสนั่นเอง มาลองกันเลย   https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/0qhbp4cz5o/

โปรแกรมคำนวณอย่างง่าย (พื้นที่สามเหลี่ยม)

หลังจากที่เราเขียนโปรแกรมแสดงผล และรับค่าจากคีย์บอร์ดได้แล้ว เรามาลองเขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่ายดูครับ ตามลิงค์นี้เลย https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/48cjfb2u19/

python วันละข้อ || คำสั่งรับค่า input()

วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดในภาษาไพทอนเข้าไปเก็บในตัวแปรกันครับ ตามลิงก์นี้เลย https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/74em5shqvf/

python วันละข้อ || คำสั่ง print()

เรามาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนกันดีกว่าครับ หรือสำหรับคนที่เคยเขียน เขียนเป็นอยู่แล้ว เรามาลองทำโจทย์วันละข้อ ไปเรื่อย ๆ กันครับ   สำหรับโจทย์แรกวันนี้คือการเรียนรู้คำสั่งแสดงผลหรือคำสั่ง Print นั่นเอง   มาลุยกันเลย ตามลิงค์นี้ครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/fyzvuur3p3/

การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน โปรแกรมคำนวณเบื้องต้น (มีแบบทดสอบด้านล่าง)

คลิปนี้อธิบายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษาไพทอนครับ ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งรับค่า การเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ และการใช้คำสั่งแสดงผลครับ เมื่อเรียนจบแล้ว ลองมาทำแบบทดสอบนี้ดูนะครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/6saz8zxr7r/ 

การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ตอน โปรแกรมคำนวณที่ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์

คลิปนี้แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนที่มีการใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ครับ 

เขียนไพทอนรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บในตัวแปร

คลิปนี้แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น ในเรื่องของการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บที่ตัวแปรครับ ซึ่งจะขอแนะนำไว้ 3 รูปแบบเบื้องต้น ได้แก่ การรับค่าอักขระหรือข้อความ การรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม และการรับค่าตัวเลขทศนิยม

เขียนไพทอนแสดงผลง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง print

แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเบื้องต้น ในคลิปนี้จะเป็นเรื่องการใช้คำสั่งแสดงผล (คำสั่ง print) และรู้จักตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูล 

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนง่าย ๆ ด้วย 2 เครื่องมือนี้

คลิปนี้จะมาแนะนำเครื่องมือหรือ editor ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนครับ ใครสะดวกแบบออนไลน์ก็ใช้แบบออนไลน์ ใครสะดวกแบบออฟไลน์ก็ใช้แบบออฟไลน์ครับ