ข้อสอบกลางภาค : ไพทอน [ขนส่งจากจีน] พร้อมแนวคำตอบ

ข้อสอบข้อนี้ เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราเองครั้ง หลายคนคงเลยสั่งสินค้าจากแอปพลิเคชันออนไลน์ต่าง ๆ และเมื่อเราสั่งแล้วก็จะมีการกำหนดวันที่สินค้าจะเดินทางมาถึงใช่ไหมครับ เรามาดูกันว่าโจทย์ข้อนี้เป็นอย่างไร

บริษัทขนส่งที่ส่งสินค้าจากจีนมายังประเทศไทยมักจะใช้เวลาส่งของ 15 – 30 วัน โดยบริษัทจะประมาณการล่วงหน้าให้ทราบว่าสินค้าที่สั่งจะใช้เวลากี่วัน

ถ้าครูโจ๊กสั่งสินค้าจากจีนวันที่ 15 เดือน 6 และบริษัทขนส่งแจ้งว่าจะได้รับสินค้าภายใน 20 วัน หมายความว่าครูโจ๊กจะได้รับสินค้าในวันที่ 5 เดือน 7 (กำหนดให้ 1 เดือน เท่ากับ 30 วัน)

หรือ ถ้าครูโจ๊กสั่งสินค้าจากจีนวันที่ 20 เดือน 2 และบริษัทขนส่งแจ้งว่าจะได้รับสินค้าภายใน 30 วัน หมายความว่าครูโจ๊กจะได้รับสินค้าในวันที่ 20 เดือน 3

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมคำนวณวันและเดือนที่จะได้รับสินค้า โดยรับข้อมูลวันและเดือนที่ส่งสินค้า และจำนวนวันที่ใช้ในการส่งสินค้า (เป็นตัวเลขจำนวนเต็มทั้งหมด) โดยมีตัวอย่างการแสดงผลตังต่อไปนี้

ลองทำโจทย์กันได้ที่นี่เลย https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/suud9mhj55/

แนวคำตอบ https://replit.com/@krunattapon/khnsngcchaakcchiin#main.py

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *