Python วันละข้อ || แสดงชื่อ 100 รอบ

บทเรียนต่อไปนี้ อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้สามารถทำงานซ้ำได้ครับ ด้วยการใช้คำสั่ง for()

การทำงานของระบบรอบ ๆ ตัวเราในทุกวันนี้มักจะมีการทำงานซ้ำ ๆ กันอยู่เสมอครับ เช่น การสั่งให้ถังเครื่องซักผ้าหมุนกลับไปกลับมา การสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าไปเรื่อย ๆ หรือการตรวจสอบการชนเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังรถยนต์

ดังนั้นหากเราจะเขียนโปรแกรมให้ระบบมีการทำงานซ้ำ จะทำอย่างไรดีในภาษาไพทอน เราไปดูวิธีการกันเลยครับ ด้วยโจทย์ปัญหาแบบง่าย ๆ แบบเติมคำในช่องว่างต่อไปนี้

https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/dmh3kvvdpg/

แนวคำตอบ ==> i in range(100):

You may also like...