ข้อสอบกลางภาค : ไพทอน [ช่วยเหลือเกษตรกร] – พร้อมแนวคำตอบ

สำหรับโจทย์ข้อนี้ ผมได้ประยุกต์กับสถานการณ์ของภาครัฐที่เคยมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่เกิดภัยพิบัติความเสียหายเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร เช่น น้ำท่วมครับ โดยโจทย์นี้มีเนื้อหาอยู่ว่า…

รัฐบาลประกาศที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบเงินให้ตามจำนวนที่ดิน เป็นเงิน ไร่ละ 1,000 บาท แต่ยอดเงินช่วยเหลือรวมต้องไม่เกิน 10,000 บาท
(เศษจากไร่ให้คิดเป็น 1 ไร่ เช่น 1 ไร่ กับ 1 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 2 ไร่)

นายณเดช หรือเรียกสั้นๆ ว่า “โจ๊ก” มีพื้นที่การเกษตรของตนเองที่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ดินของตนเองมีกี่ไร่
รู้เพียงว่ามีขนาดกว้าง x เมตร และยาว y เมตร

จงเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ไร่ (ที่ปัดเศษขึ้นแล้ว) และจำนวนเงินช่วยเหลือที่จะได้รับ

กำหนดให้ 1 ไร่ = 1600 ตารางเมตร

เรามาลองเขียนโปรแกรมกันเลยในนี้ครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/07znbsavib/

แนวคำตอบอยู่ด่านล่างนะ

แนวคำตอบ https://replit.com/@krunattapon/chwyehluueekstrkr#main.py

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *