python วันละข้อ || คำสั่งรับค่า input()

วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดในภาษาไพทอนเข้าไปเก็บในตัวแปรกันครับ

ตามลิงก์นี้เลย https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/74em5shqvf/

You may also like...