Author: admin

0

python วันละข้อ || จำนวนเต็มประเภทใด

เรามาทบทวนการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก ให้โปรแกรมตัดสินใจตามรูปแบบที่กำหนดกันอีกครั้งนะครับ โดยครั้งนี้จะเป็นโจทย์แบบเติมคำตอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบเลขจำนวนเต็มที่รับเข้าสู่โปรแกรมว่าเป็นจำนวนเต็มประเภทใด (จำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ, ศูนย์) มาลองทำกันเลยครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/i1cmslldwz/

0

python วันละข้อ || โปรแกรมตัดเกรด (ตรวจสอบข้อผิดพลาด)

การทำงานใด ๆ มักจะมีขอบเขตการดำเนินการจำกัด และเพื่อให้ระบบการทำงานนั้น ๆ ทำงานได้ถูกต้อง ก็ควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปประมวลผลว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

โปรแกรมตัดเกรดก็เช่นกันครับ สมมติว่าวิชาคอมพิวเตอร์ มีการเก็บคะแนนเป็น 3 ส่วน คือ คะแนนเก็บ 50 คะแนน คะแนนกลางภาค 20 คะแนน และคะแนนปลายภาค 30 คะแนน

0

python วันละข้อ || ตัดเกรด(แบบง่าย) เรียนรู้การตัดสินใจด้วย if-else

หลังจากที่เขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย หรือการเขียนโปรแกรมแบบลำดับมาสักพักนึงแล้ว เรามาลองเขียนโปรแกรมที่มีการตัดสินใจบ้างครับ เพราะการทำงานของคอมพิวเตอร์นอกจากจะทำงานแบบลำดับแล้ว บางครั้งก็ต้องมีการตัดสินใจด้วย อาจจะมองดูรอบ ๆ ตัวเราก็ได้ ทุก ๆ อุปกรณ์หรือการทำงานในแต่ละขั้นตอนในชีวิตประจำวัน มักจะมีการตัดสินใจอยู่เสมอ และถ้าเราจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจบ้างล่ะ จะทำอย่างไร เช่น ถ้าเริ่มมืดให้ไฟเปิดอัตโนมัติ แบบนี้เป็นต้น หรือเมื่อนำมือไปใกล้ ๆ ให้อุปกรณ์นั้นทำการวัดอุณหภูมิ เราไปดูตัวอย่างกันครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/5p9ji2yuco/

0

python วันละข้อ || ภาษีพัฒนาชาติ

วันนี้เรามาเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพื่อแก้ปัญหากันต่อนะครับ การแก้ปัญหานี้เป็นแบบลำดับ เหมือนครั้งที่ผ่านมา หรือถ้าจำคำสั่งไม่ได้ ก็สามารถไปดูตัวอย่างโค้ดแบบเติมคำตอบในโพสก่อนหน้านี้ได้ครับ โจทย์ในวันนี้ก็คือ พนังงานบริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้ที่เป็นเงินเดือน m บาท นอกจากนี้หากมีการทำโอทีก็จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท โดยเมื่อถึงวันสิ้นเดือนพนักงานจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 8% ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนเงินเดือน(เป็นจำนวนเต็ม) และจำนวนชั่วโมงที่ทำโอทีในเดือนนั้น(เป็นจำนวนเต็ม) แล้วแสดงรายได้รวม ภาษีที่ต้องจ่าย และรายได้สุทธิ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/zceigga0nq/ แนวคำตอบ https://replit.com/@krunattapon/phaasiiphathnaachaati#main.py

python วันละข้อ || แบ่งมรดก

ปัญหาการแบ่งมรดกมักจะมีมาทุกยุคทุกสมัยครับ และวันนี้ปัญหาเหล่านี้ก็มาถึงโจทย์โปรแกรมแล้ว เราลองมาดูซิว่าจะแก้ปัญหาการแบ่งมรดกให้บ้านนี้อย่างไรดีครับ ก่อนที่คุณพ่อของพจมาน สว่างวงศ์จะสิ้น ท่านได้เขียนพินัยกรรมไว้ให้พจมานและลูก ๆ รวมทั้งหมด 4 คน ซึ่งเมื่อทนายประจำตระกูลเปิดพินัยกรรมออกจากพบว่า… ทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมด m บาท ครึ่งหนึ่งขอยกให้พจมาน ส่วนที่เหลือให้แบ่งครึ่งแล้วยกให้ลูกคนที่สอง และส่วนสุดท้ายให้แบ่งครึ่งแล้วแบ่งให้ลูกสองคนสุดท้ายเท่า ๆ กัน ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับค่าเงินมรดก(เป็นจำนวนเต็ม) แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นยอดเงินที่ลูกทั้งสี่คนได้รับตามลำดับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/mg8pokffz9/ แนวคำตอบ : https://replit.com/@krunattapon/aebngmrdk#main.py

python วันละข้อ || ค่าเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

วันนี้มาฝึกเรียนโปรแกรมภาษาไพทอนด้วยตนเองกันนะครับ ด้วยโจทย์เรื่อง “ค่าเรียนพิเศษคณิตศาสตร์” โจทย์นี้เป็นการฝึกวิเคราะห์ Input -> Process -> Output เบื้องต้น ให้รู้จักการนำเข้าข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย และการแสดงผลครับ ไม่น่าจะยาก ลองทำดูก่อนนะ แล้วค่อยดูเฉลยด้านล่าง https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/o069ktelmq/ แนวคำตอบ https://replit.com/@krunattapon/khaaeriiynphiesskhnitsaastr#main.py

0

python วันละข้อ || อัตราการเต้นของหัวใจ

โจทย์ไพทอนวันนี้ เรามาประยุกต์เรื่องอัตราการเต้นของหัวใจกับการเขียนโปรแกรมกันครับ ด้วยโจทย์อัตราการเต้นของหัวใจ โดยโจทย์มีอยู่ว่า… ในการออกกำลังกายเพื่อลดไขมันควรจะมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในช่วง Zone2 คือ 60% – 70% ของ mhr (Maximum Heart rate) โดยหา mhr จะมีค่าเท่ากับ 220 – อายุปัจจุบัน ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับค่าอายุปัจจุบัน(เป็นจำนวนเต็ม) แล้วคำนวณหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสม เรามาลองเขียนโปรแกรมแก้ปัญหานี้กันดูครับ โจทย์เป็นแบบเติมคำตอบ น่าจะไม่ยากเกินไป ลองดูนะครับ https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/ziz1ezqukt/

0

python วันละข้อ || ค่าจ้างตัดหญ้า

โจทย์ python วันนี้เป็นโจทย์ง่าย ๆ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานแบบลำดับ การรับค่า การประมวลผล และแสดงผล ด้วยโจทย์คำนวณค่าจ้างตัดหญ้าครับ ลองมาทำกันได้เลย https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/0q64s81vh9/

Google Slide: python loop (for and while)

การทำงานของคอมพิวเตอร์อีกรูปแบบนึง ก็คือการทำงานซ้ำครับ ซึ่งเราจะเห็นได้จากอุปกรณ์หรือระบบรอบ ๆ ตัวเรา มักจะมีการทำงานซ้ำ ๆ อยู่เสมอ เช่น ลิฟต์เมื่อทำงานก็ต้องมีการตรวจสอบน้ำหนักรวมเวลาคนเข้าลิฟต์ตลอดเวลาว่าเกินกำหนดหรือไม่ เครื่องวัดอุณหภูมิต้องทำการตรวจสอบตลอดเวลาว่ามีวัตถุอยู่ในระยะที่จะทำการวัดอุณหมิหรือไม่ ดังนั้น การทำงานแบบทำซ้ำหรือวนซ้ำจึงเกิดขึ้นได้เสมอรอบ ๆ ตัวเราครับ ถ้าจะอธิบายให้ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของมนุษย์เข้าไปอีก ก็อย่างเช่น การเดินที่จะต้องก้าวเท้าสลับไปมาซ้ำ ๆ กัน หรือการเจียวไข่ที่ต้องทำการตีไข่ซ้ำๆ กันนั่นเองครับ สำหรับภาษาไพทอนนั้น ถ้าต้องการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานซ้ำ ๆ กัน จะมีวิธีการอย่างไร เรามาเรียนรู้ได้จากเอกสาร Google Slide ต่อไปนี้ได้เลยครับ https://docs.google.com/presentation/d/1MWlL40tqnX4sZU1kgxg7tAJ2NNH3HqYK2i5oPUYbx2M/edit?usp=sharing

การตัดสินใจ – โปรแกรมแบบทางเลือก (if-else)

ระบบคอมพิวเตอร์มีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่เรียกว่า sequential ซึ่งบางครั้งโปรแกรมอาจจะต้องตัดสินใจเลือกดำเนินการทางใดทางหนึ่ง การตัดสินใจนี้ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถและถูกทำไปใช้ในการทำงานที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับเราในชีวิตประจำวันครับ โดยการพัฒนาเป็นระบบต่าง ๆ เช่น ระบบกดเจลอัตโนมัติ ระบบประตูอัตโนมัติ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เป็นต้น … สำหรับภาษาไพทอนแล้ว การทำให้โปรแกรมตัดสินใจได้นั้นสามารถใช้คำสั่ง if-else เช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ดีคือการหาค่าความจริงในเรื่องตรรกศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง … เอกสารโปรแกรมแบบ Selection ด้วยภาษาไพทอน